Achizitii Directe     [1041]

2017-01-09 - Servicii de verificare tehnica si reglare a supapelor de siguranta de la echipamentele ISCIR

Regia Autonoma de Transport Bucuresti intentioneaza achizitionarea cf Art 12 din Legea 99/2016 de ”Servicii de verificare tehnica si reglare a supapelor de siguranta de la echipamentele ISCIR”, conform Caietului de Sarcini SVA 111, atasat.

Oferta trebuie sa contina urmatoarele conditii comerciale:

- Pretul ferm in lei

- Conditia de plata (Avand in vedere ca RATB este o institutie de stat, care gestioneaza bani publici, mentionam ca plata nu poate fi efectuata decat dupa prestarea serviciilor si emiterea facturii).

- Perioada de garantie

- Termen de prestare

- toate documentele solicitate prin Caietul de Sarcini

  • : durata contractului va fi pana la 31.12.2017

Va rugam ca oferta dumneavoastra sa fie valabila 60  zile

Ofertele se vor transmite prin fax, e-mail sau direct la sediul RATB din Bd. Dinicu Golescu nr. 1, etaj 6, Serviciul Achizitii Publice pana la data de 13.01.2017, ora 18:00.  

Ofertele primite vor fi analizate din punct de vedere al caracteristicilor tehnice şi vor fi atribuite aplicând criteriului “preţul cel mai scăzut”.

Pentru transmiterea ofertelor si orice lamuriri suplimentare ne puteti contacta la numerele de telefon:

- 021 307.41.32. –  dl Toma Iulian

- 021 312.08.08. – fax

Sau adresa de e-mail: iulian.toma@ratb.ro   

IMPORTANT:  In urma modificarii legislatiei privind achizitiile publice, respectiv intrarii in vigoare a Legii 99/2016 si a Normelor metodologice aferente, incepand cu data de 08.06.2016 RATB va achizitiona DIRECT produse, servicii sau lucrari, conform art. 12 din Legea 99/2016, prin intermediul catalogului electronic publicat pe SEAP, in conformitate cu Cap.III, Sectiunea 1 din Normele Metodologice de aplicare ale acestei legi. Pentru operatorii economici interesati de continuarea colaborarii cu R.A.T.B., informatii  pentru inscrierea in catalogul electronic se gasesc aici:  http://licitatiiseap.ro/inregistrare-seap/  

Documente atasate: SVA 111 - SERVICII DE VERIFICARE TERHNICA SI REGLARE SUPAPE DE SIGURANTA