Achizitii Directe     [1079]

2017-03-06 - COMBUSTIBIL TIP P

Regia Autonoma de Transport Bucuresti intentioneaza achizitionarea cf. Art. 12 din Legea 99/2016 de “COMBUSTIBIL TIP P”, conform Caietului de Sarcini MCH 44, atasat.

 

Nr Crt

Cod CPV

Cod RATB (SAP R3)

Denumire reper

UM

Cant.

PU fara TVA

Pret Total fara TVA

1

09130000-9

70130

COMBUSTIBIL LICHID TIP P (PETROL)

L

9200

 

 

 

Nota:  Contractul va avea perioada de valabilitate pana la 31.12.2017

Oferta trebuie sa contina urmatoarele conditii comerciale:

  • Pretul ferm in lei, fara TVA
  • Conditia de plata (Avand in vedereca RATB este o institutie de stat, care gestioneaza bani publici, mentionam ca plata nu poate fi efectuata decat dupa livrarea produselor si emiterea facturii).
  • Termen de garantie si termen de valabilitate
  • Termen de livrare
  • Fisa tehnica
  • Toate documentele solicitate prin Caietul de Sarcini

Va rugam ca oferta dumneavoastra sa fie valabila 60 zile.

Ofertele se vor transmite prin fax, e-mail sau direct la sediul RATB din Bd. Dinicu Golescu nr. 1, etaj 6, Serviciul Achizitii Publice pana la data de 13.03.2017, ora 18:00

Ofertele primite vor fi analizate din punct de vedere al caracteristicilor tehnice şi vor fi atribuite aplicând criteriul “preţul cel mai scăzut”.

Pentru transmiterea ofertelor si orice lamuriri suplimentare ne puteti contacta la numerele de telefon:

- 021.307.41.27 -  Corina Vasile

- 021.312.08.08 – fax

Sau adresa de e-mail: corina.vasile@ratb.ro

Documente atasate:MCH 44 - COMBUSTIBIL LICHID TIP P

 

IMPORTANT:  In urma modificarii legislatiei privind achizitiile publice, respec tiv intrarii in vigoare a Legii 99/2016 si a Normelor  metodologice aferente, incepand cu data de 08.06.2016 RATB va achizitiona DIRECT produse, servicii sau lucrari, conform art. 12 din Legea 99/2016, prin intermediul  catalogului electronic publicat pe SEAP,  in conformitate cu Cap.III, Sectiunea 1 din Normele Metodologice de aplicare ale acestei legi. Pentru operatorii economici interesati de continuarea colaborarii cu R.A.T.B., informatii  pentru inscrierea in catalogul electronic se gasesc aici:  http://licitatiiseap.ro/inregistrare-seap/