Achizitii Directe     [1086]

2017-03-10 - Verificare metrologica balante, bascule si greutati de lucru

Regia Autonoma de Transport Bucuresti intentioneaza achizitionarea cf. Art 12 din Legea 99/2016   de servicii de “Verificare metrologica balante, bascule si greutati de lucru” , conform Caietului de sarcini  SVA87, atasat, dupa cum urmeaza:

Nr. Crt. Denumire U.M. Caracteristici tehnice şi metrologice ( domeniu/ interval de masurare, exactitate) Cant. Termen valabilitate Cerinte
1 Balanţa semiautomata (bufete: V. Luminoasă, Militari, Buc. Noi, Bujoreni, Berceni, Colentina, Dudeşti, U.R., Cantina) buc. L max ≤ 30Kg, cls III 9 Tr.IV 2017 BVM
2 Bascula romana (DIR-RES) buc. Lmax=1100 Kg, cls. III 1 Tr.IV 2017 BVM
3 Bascula romana (cantina) buc. Lmax=1000 Kg, cls. III 1 Tr.IV 2017 BVM
4 Bascula romana (U.R.) buc. Lmax=500 Kg, cls. III 1 Tr.IV 2017 BVM
5 Balanţa tehnică buc. Lmax= 5Kg, cls 4 1 Tr.IV 2017 BVM
6 Greutăţi de lucru buc. Lmax. ≤ 5 Kg 28 Tr.IV 2017 BVM

 

Oferta trebuie sa contina urmatoarele conditii comerciale:

- Pretul ferm in lei

- Conditia de plata (Avand in vedere ca RATB este o institutie de stat, care gestioneaza   bani publici, mentionam ca plata nu poate fi efectuata decat dupa livrarea produselor si emiterea facturii).

- Modalitate/termen de prestare

  • documentele solicitate prin Caietul de Sarcini

Va rugam ca oferta dumneavoastra sa fie valabila 60  zile

Ofertele se vor transmite prin fax, e-mail sau direct la sediul RATB din Bd. Dinicu Golescu nr. 1, etaj 6, Serviciul Achizitii Publice pana la data de 17.03.2017 ora 18:00.  

Ofertele primite vor fi analizate din punct de vedere al caracteristicilor tehnice şi vor fi atribuite aplicând criteriului “preţul cel mai scăzut”.

Pentru orice lamuriri suplimentare ne puteti contacta la numerele de telefon:

- 021 307.41.40 –  d-na Mihai Alina

- 021 312.08.08. – fax sau adresa de e-mail:alina.mihai@ratb.ro

Documente atasate:

 

IMPORTANT:  In urma modificarii legislatiei privind achizitiile publice, respective intrarii in vigoare a Legii 99/2016 si a Normelor rmetodologice aferente, incepand cu data de 08.06.2016 RATB va achizitiona DIRECT produse, servicii sau lucrari, conform art. 12 din Legea 99/2016, prin intermediul catalogului electronic publicat pe SEAP, in conformitate cu Cap.III, Sectiunea 1 din Normele Metodologice de aplicare ale acestei legi. Pentru operatori ieconomici interesati de continuarea colaborarii cu R.A.T.B., informatii pentru inscrierea in catalogul electronic se gasesc aici:  http://licitatiiseap.ro/inregistrare-seap/