Achizitii Directe     [1088]

2017-03-10 - Servicii de revizie si reparatie masina de burat calea de rulare

Regia Autonoma de Transport Bucuresti intentioneaza achizitionarea cf Art 12 din Legea 99/2016 de “Servicii de revizie si reparatie masina de burat calea de rulare”, conform Caietului de Sarcini SVM 31

Nota: Contractul va avea perioada de valabilitate pana la 31.12.2017  

Oferta trebuie sa contina urmatoarele conditii comerciale:

  • Pretul ferm in lei fara TVA
  • Conditia de plata (Avand in vedere ca RATB este o institutie de stat, care gestioneaza bani publici, mentionam ca plata nu poate fi efectuata decat dupa   prestarea serviciilor si emiterea facturii).
  • Perioada de garantie
  • Termen de   executie
  • Fisa tehnica
  • toate documentele solicitate prin Caietul de Sarcini  SVM 31

Va rugam ca oferta dumneavoastra sa fie valabila 60 zile

Ofertele se vor transmite prin fax, e-mail sau direct la sediul RATB din Bd. Dinicu Golescu nr. 1, etaj 6, Serviciul Achizitii Publice pana la data de 17.03.2017 ora 18:00.

Ofertele primite vor fi analizate din punct de vedere al caracteristicilor tehnice şi vor fi atribuite aplicând criteriul “preţul cel mai scăzut”.

Pentru transmiterea ofertelor si orice lamuriri suplimentare ne puteti contacta la numerele de telefon:

- 021-307.41.51 –   dl. Decu Gabriel

- 021 312.08.08. – fax

Sau adresa de e-mail: gabriel.decu@ratb.ro

Documente atasate: 

 

IMPORTANT:  In urma modificarii legislatiei privind achizitiile publice, respectiv intrarii in vigoare a Legii 99/2016 si a Normelor metodologice aferente, incepand cu data de 08.06.2016 RATB va achizitiona DIRECT produse, servicii sau lucrari, conform art. 12 din Legea 99/2016, prin intermediul catalogului electronic publicat pe SEAP, in conformitate cu Cap.III, Sectiunea 1 din Normele Metodologice de aplicare ale acestei legi. Pentru operatorii economici interesati de continuarea colaborarii cu R.A.T.B., informatii  pentru inscrierea in catalogul electronic se gasesc aici:  http://licitatiiseap.ro/inregistrare-seap/