Achizitii Directe     [1089]

2017-03-14 - Element de legatura axa portal

Regia Autonoma de Transport Bucuresti intentioneaza achizitionarea cf Art 12 din Legea 99/2016 de “Element de legatura axa portal “, conform Caietului de Sarcini  PYY 33. 

Nr. Crt CPV Denumire produs Standard/Cod Fabricant UM Nr. buc Pret unitar fara TVA
1 34000000- 7        Element de legatura Axa portal GMT 64302902 Buc 50  

 

 

 

Oferta trebuie sa contina urmatoarele conditii comerciale:

  • Pretul ferm in lei fara TVA;
  • Conditia de plata (Avand in vedereca RATB este o institutie de stat, care gestioneaza bani publici, mentionam ca plata nu poate fi efectuata decat dupa prestarea serviciilor si emiterea facturii).
  • Termen de garantie;
  • Termen de livrare;
  • Fise tehnica;
  • Toate documentele solicitate prin Caietul de Sarcini .

Va rugam ca oferta dumneavoastra sa fie valabila 60 zile.

Ofertele se vor transmite prin fax, e-mail sau direct la sediul RATB din Bd. Dinicu Golescu nr. 1, etaj 6, Serviciul Achizitii Publice pana la data de 20.03.2017, ora 18:00.

Ofertele primite vor fi analizate din punct de vedere al caracteristicilor tehnice şi vor fi atribuite aplicând criteriul “preţul cel mai scăzut”.

Pentru transmiterea ofertelor si orice lamuriri suplimentare ne puteti contacta la numerele de telefon:

- 021-307.42.96. – dna Mariana Popescu

- 021.312.08.08 – fax

Sau adresa de e-mail: mariana.popescu@ratb.ro

Documente atasate:

 

IMPORTANT:  In urma modificarii legislatiei privind achizitiile publice, respective  intrarii in vigoare a Legii 99/2016 si a Normelor  metodologice aferente, incepand cu data de 08.06.2016 RATB va achizitiona DIRECT produse, servicii sau lucrari, conform art. 12 din Legea 99/2016, prin intermediul catalogului electronic publicat pe SEAP, in conformitate cu Cap.III, Sectiunea 1 din Normele Metodologice de aplicare ale acestei legi. Pentru operatorii economici interesati de continuarea colaborarii cu R.A.T.B., informatii pentru inscrierea in catalogul electronic se gasesc aici:  http://licitatiiseap.ro/inregistrare-seap/