Achizitii Directe     [1320]

2017-08-09 - Servicii de laborator de analiza biotoxicologica pentru salariatii expusi la solventi organici (vopsitori si tamplari)

Regia Autonoma de Transport Bucuresti intentioneaza achizitionarea cf Art 12 din Legea 99/2016 de de “Servicii de laborator de analiza biotoxicologica pentru salariatii expusi la solventi organici (vopsitori si tamplari)” , conform Caietului de Sarcini SVA 167, atasat.

Total  55 persoane din care :

-vopsitori industriali - 27 pers

-tamplari carosieri - 28 pers

 

Numar analize biotoxicologice

Acid hipuric=55

Acid metilhipuric =27

Acetonurie =27

Oferta trebuie sa contina urmatoarele conditii comerciale:

  • Pretul ferm in lei fara TVA
  • Conditia de plata (Avand in vedere ca RATB este o institutie de stat, care gestioneaza bani publici, mentionam ca plata nu poate fi efectuata decat dupa prestarea serviciilor si emiterea facturii cu OP).

      -     Perioada de garantie

      -     Termen de livrare

      -     Toate documentele solicitate prin Caietul de Sarcini

Va rugam ca oferta dumneavoastra sa fie valabila minim 60 zile

Ofertele se vor transmite prin fax, e-mail sau direct la sediul RATB din Bd. Dinicu Golescu nr. 1, etaj 6, Serviciul Achizitii Publice pana la data de 14.08.2017, ora 18:00.   

Ofertele primite vor fi analizate şi atribuite aplicând criteriul “preţul cel mai scăzut”.

Pentru transmiterea ofertelor si orice lamuriri suplimentare ne puteti contacta la numerele de telefon:

- 021-307.44.93. – / dna Marcela Popa

- 021.312.08.08. – fax

Sau adresa de e-mail:  Marcela.Popa@ratb.ro

IMPORTANT:  In urma modificarii legislatiei privind achizitiile publice, respectiv intrarii in vigoare a Legii 99/2016 si a Normelor metodologice aferente, incepand cu data de 08.06.2016 RATB va achizitiona DIRECT produse, servicii sau lucrari, conform art. 12 din Legea 99/2016, prin intermediul catalogului electronic publicat pe SEAP, in conformitate cu Cap.III, Sectiunea 1 din Normele Metodologice de aplicare ale acestei legi. Pentru operatorii economici interesati de continuarea colaborarii cu R.A.T.B., informatii  pentru inscrierea in catalogul electronic se gasesc aici:  http://licitatiiseap.ro/inregistrare-seap/  

Documente atasate:

SVA 167 - SERVICII DE LABORATOR DE ANALIZA BIOTOXICOLOGICA