Achizitii Directe     [1322]

2017-08-11 - Servicii autorizare salariati ca „personal de deservire“ pentru anumite instalatii/echipamente ISCIR

Regia Autonoma de Transport Bucuresti intentioneaza achizitionarea cf. art. 12 alin. (1) lit. c din  Legea 99/2016 coroborat cu art. 106 alin.(2) din HG 394/206 (CPV 80511000-9 Servicii incluse in Anexa 2 la Legea 99/2016) pentru Servicii necesare pentru autorizarea unor salariati ca „personal de deservire“ pentru anumite instalatii/echipamente ISCIR - obtinerea talonului pentru vize anuale (programe de instruire, taxe ISCIR, conform Caietului de Sarcini SVA163, atasat, dupa cum urmeaza:

Nr.

crt.

Denumire

UM

Cantitate

Nr. autorizatie/data

Instalatia deservita

Subunitatea

1.

 Fochişti -clasa C

pers.

6

C_34C_006707/07.05.2013

C_13C_009157/24.07.2014

C_34C_008489/24.03.2014

C_34C_008907/06.06.2014

154607/12.11.2003

101657/31.08.1995

Cazane apa calda

Atb. Alexandria    Atb. Ferentari     Dep. Dudesti    Dep. Titan    SIR               SIR

2.

Stivuitoristi

 

pers.

1

240163/12.08.2008

motostivuitor

Atb. Pipera

 

-Perioada propusa pentru desfăşurarea stagiului de instruire: TRIM. IV 2017.Perioada exacta de efectuare se va stabili de comun acord cu ofertantul selectat pentru fiecare specializare in parte.Locatiile de desfasurare a stagiilor de instruire trebuie sa fie in Bucuresti.

- Pretul ferm in lei fara TVA:

- Durata stagiuluii/perioada propusa:

- Conditia de plata (Avand in vedere ca RATB este o institutie de stat, care gestioneaza bani publici, mentionam ca plata nu poate fi efectuata decat dupa prestarea serviciilor si emiterea facturii).

- toate documentele solicitate prin Caietul de Sarcini

Va rugam ca oferta dumneavoastra sa fie valabila 60  zile

Ofertele se vor transmite prin fax, e-mail sau direct la sediul RATB din Bd. Dinicu Golescu nr. 1, etaj 6, Serviciul Plan Analiza Achizitii Sectoriale pana la data de 21.08.2017, ora 18:00.  

Ofertele primite vor fi analizate din punct de vedere al caracteristicilor tehnice şi vor fi atribuite aplicând criteriului “preţul cel mai scăzut”.

Pentru transmiterea ofertelor si orice lamuriri suplimentare ne puteti contacta la numerele de telefon:

- 021 307.41.32 –  dl Toma Iulian

- 021  312.08.08  – fax

Sau adresa de e-mail: iulian.toma@ratb.ro

Documente atasate:

SVA 163 - SERVICII NECESARE PTR AUTORIZARE SALARIATI CA „PERSONAL DE DESERVIRE“ PENTRU ANUMITE INSTALATII - ECHIPAMENTE ISCIR