Achizitii Directe     [1341]

2017-08-30 - Fiole alcoolscopice

Regia Autonoma de Transport Bucuresti intentioneaza achizitionarea cf Art 12 din Legea 99/2016 de   Fiole alcoolscopice”, conform Caietului de Sarcini (MCH40 -- "Aparate de control si testare pentru determinarea gradului de concentratie alcoolica in aerul expirat"), atasat, dupa cum urmeaza:

Nr Crt

Cod RATB (SAP R3)

Denumire reper

UM

Cantitate totala

 
 
 

1

20570

FIOLE ALCOOLSCOP

BUC

2100

 

 

Oferta trebuie sa contina urmatoarele conditii comerciale:

- Pretul ferm in lei fara TVA

- Conditia de plata (Avand in vedere ca RATB este o institutie de stat, care gestioneaza bani publici, mentionam ca plata nu poate fi efectuata decat dupa livrarea produselor si emiterea facturii).

- Perioada de garantie

- Termen de livrare

- Fisa tehnica

  • documentele solicitate prin Caietul de Sarcini

Va rugam ca oferta dumneavoastra sa fie valabila 60  zile

Ofertele se vor transmite prin fax, e-mail sau direct la sediul RATB din Bd. Dinicu Golescu nr. 1, etaj 6, Serviciul Plan Analiza Achizitii Sectoriale pana la data de 06.09.2017, ora 18:00.  

Ofertele primite vor fi analizate din punct de vedere al caracteristicilor tehnice şi vor fi atribuite aplicând criteriului “preţul cel mai scăzut”.

Pentru transmiterea ofertelor si orice lamuriri suplimentare ne puteti contacta la numerele de telefon:

- 021 307.41.40 –  d-na Mihai Alina

   e-mail: alina.mihai@ratb.ro

- 021 312.08.08. – fax

IMPORTANT:  In urma modificarii legislatiei privind achizitiile publice, respectiv intrarii in vigoare a Legii 99/2016 si a Normelor metodologice aferente, incepand cu data de 08.06.2016 RATB va achizitiona DIRECT produse, servicii sau lucrari, conform art. 12 din Legea 99/2016, prin intermediul catalogului electronic publicat pe SEAP, in conformitate cu Cap.III, Sectiunea 1 din Normele Metodologice de aplicare ale acestei legi. Pentru operatorii economici interesati de continuarea colaborarii cu R.A.T.B., informatii  pentru inscrierea in catalogul electronic se gasesc aici:  http://licitatiiseap.ro/inregistrare-seap/  

Documente atasate:

MCH40 - Aparate de control si testare pentru determinarea gradului de concentratie alcoolica in aerul expirat