Achizitii Directe     [1347]

2017-09-04 - Contoare volumetrice pentru inregistrare consum de motorina la arzatoarele cazanelor termice

Regia Autonoma de Transport Bucurestiintentioneazaachizitionareacf Art 12 din Legea 99/2016de “Contoare volumetrice pentru inregistrare consum de motorina la arzatoarele cazanelor termice”, conform Caietului de Sarcini02-35, atasat.

Nr. Crt.

Denumire

UM

Cantitate

Pret

Valoare

1

Contor volumetric motorina cu functionarepermanenta la un debit≥205 l/h

buc.

4

 

 

2

Contor volumetric motorina cu functionarepermanenta la un debit≥216 l/h

buc.

4

 

 

Ofertatrebuiesacontinaurmatoareleconditiicomerciale:

  • Pretulferm in lei fara TVA
  • Conditia de plata (Avand in vedere ca RATB este o institutie de stat, care gestioneazabanipublici, mentionam ca plata nu poate fi efectuatadecatdupaprestareaserviciilorsiemitereafacturii).

      -     Perioada de garantie

      -     Termen de livrare

      -     ToatedocumentelesolicitateprinCaietul de Sarcini

Varugam ca ofertadumneavoastrasa fie valabilaminim 60 zile.

Ofertele se vortransmiteprin fax, e-mailsau direct la sediul RATBdin Bd. DinicuGolescunr. 1, etaj 6, Serviciul AchizitiiPublicepana la data de 08.09.2017, ora 18:00.

Oferteleprimitevor fi analizateşiatribuiteaplicândcriteriul “preţulcelmaiscăzut”.

Pentrutransmitereaofertelorsioricelamuririsuplimentare ne puteticontacta la numerele de telefon:

- 021-307.41.42. – / dnaAnca Labusi

- 021.312.08.08. – fax

Sau adresa de e-mail: anca.labusi@ratb.ro

IMPORTANT:  In urmamodificariilegislatieiprivindachizitiilepublice, respectivintrarii in vigoare a Legii 99/2016 si a Normelormetodologiceaferente, incepand cu data de 08.06.2016 RATB vaachizitiona DIRECT produse, serviciisaulucrari, conform art. 12 din Legea 99/2016, prinintermediulcatalogului electronic publicatpe SEAP, in conformitate cu Cap.III, Sectiunea 1 din NormeleMetodologice de aplicare ale acesteilegi. Pentruoperatoriieconomiciinteresati de continuareacolaborarii cu R.A.T.B., informatiipentruinscrierea in catalogul electronic se gasescaici:  http://licitatiiseap.ro/inregistrare-seap/

Documente atasate: CS SME 02-035 - CONTOARE VOLUMETRICE PT INREGISTRAREA CONSUMULUI DE MOTORINA - 06.06.2017.pdf