Achizitii Directe     [1348]

2017-09-04 - Servicii de reparare a sculelor de mana (electrice si pneumatice)

Regia Autonoma de Transport Bucuresti intentioneaza achizitionarea cf Art 12 din Legea 99/2016 de “Servicii de reparare a sculelor de mana (electrice si pneumatice)”  pentru 71 buc. scule de mana , conform Tabelului de oferta si Caietului de Sarcini SVM 18,  atasat.

Oferta trebuie sa contina urmatoarele conditii comerciale:

  • Pretul ferm in lei fara TVA
  • Conditia de plata (Avand in vedere ca RATB este o institutie de stat, care gestioneaza bani publici, mentionam ca plata nu poate fi efectuata decat dupa prestarea serviciilor si emiterea facturii cu OP).

      -     Perioada de garantie

      -     Termen de executie

      -     Toate documentele solicitate prin Caietul de Sarcini

Va rugam ca oferta dumneavoastra sa fie valabila minim 60 zile

Ofertele se vor transmite prin fax, e-mail sau direct la sediul RATB din Bd. Dinicu Golescu nr. 1, etaj 6, Serviciul Achizitii Publice pana la data de 08.09.2017, ora 18:00.   

Ofertele primite vor fi analizate şi atribuite aplicând criteriul “preţul cel mai scăzut”.

Pentru transmiterea ofertelor si orice lamuriri suplimentare ne puteti contacta la numerele de telefon:

- 021-307.44.93. – / dna Marcela Popa

- 021.312.08.08. – fax

Sau adresa de e-mail:  Marcela.Popa@ratb.ro

IMPORTANT:  In urma modificarii legislatiei privind achizitiile publice, respectiv intrarii in vigoare a Legii 99/2016 si a Normelor metodologice aferente, incepand cu data de 08.06.2016 RATB va achizitiona DIRECT produse, servicii sau lucrari, conform art. 12 din Legea 99/2016, prin intermediul catalogului electronic publicat pe SEAP, in conformitate cu Cap.III, Sectiunea 1 din Normele Metodologice de aplicare ale acestei legi. Pentru operatorii economici interesati de continuarea colaborarii cu R.A.T.B., informatii  pentru inscrierea in catalogul electronic se gasesc aici:  http://licitatiiseap.ro/inregistrare-seap/

Documente atasate:

SVM 18 - REPARATII SCULE DE MANA ELECTRICE SI PNEUMATICE - 12.07.2017.pdf

TABEL OFERTA_04.09.2017.xlsx