Achizitii Directe     [1349]

2017-09-04 - Serviciul de reparatii si intretinere masini de dejantat anvelope

Regia Autonoma de Transport Bucuresti intentioneaza achizitionarea cf Art 12 din Legea 99/2016 de “Serviciul de reparatii si intretinere masini de dejantat anvelope“, conform Caietului de SarciniSVM - 68, atasat, dupa cum urmeaza:

Nr. Crt.

Cod SAP

Cod CPV

Denumire

1

2000217

98300000-6

TIP UTM 826/nr.inv.2-6284

Tip WERTHER/ nr. inv.2 – 6932

Tip SICAM JUMBO TSC 26/nr.inv 3 -6585

Oferta trebuie sa contina urmatoarele conditii comerciale:

  • Pretul ferm in lei fara TVA
  • Conditia de plata (Avand in vedere ca RATB este o institutie de stat, care gestioneaza bani publici, mentionam ca plata nu poate fi efectuata decat dupa livrarea produselor / prestarea serviciilor si emiterea facturii).
  • Perioada de garantie
  • Termen de executie
  • toate documentele solicitate prin Caietul de Sarcini SVM - 68

 

Va rugam ca oferta dumneavoastra sa fie valabila 60 de zile.

Ofertele se vor transmite prin fax, e-mail sau direct la sediul RATBdin Bd. Dinicu Golescu nr. 1, etaj 6, Serviciul Achizitii Publicepana la data de08.09.2017, ora 18:00.

Ofertele primite vor fi analizate din punct de vedere al caracteristicilor tehnice şi vor fi atribuite aplicând criteriul “preţul cel mai scăzut”.

Pentru transmiterea ofertelor si orice lamuriri suplimentare ne puteti contacta la numerele de telefon:

- 021-307.41.27 – dnaCorina Vasile

- 021- 312.08.08. – fax

Sau adresa de e-mail: corina.vasile@ratb.ro

IMPORTANT:  In urma modificarii legislatiei privind achizitiile publice, respectiv intrarii in vigoare a Legii 99/2016 si a Normelor metodologice aferente, incepand cu data de 08.06.2016 RATB va achizitiona DIRECT produse, servicii sau lucrari, conform art. 12 din Legea 99/2016, prin intermediul catalogului electronic publicat pe SEAP, in conformitate cu Cap.III, Sectiunea 1 din Normele Metodologice de aplicare ale acestei legi. Pentru operatorii economici interesati de continuarea colaborarii cu R.A.T.B., informatii  pentru inscrierea in catalogul electronic se gasesc aici:  http://licitatiiseap.ro/inregistrare-seap/

Documente atasate: SVM 68 - REPARATII SI INTRETINERE MASINI DE DEJANTAT ANVELOPE - 06.07.2017.pdf