Achizitii Directe     [1368]

2017-09-14 - Rulete 5 m cu greutate+ varf de alama

Regia Autonoma de Transport Bucuresti intentioneaza achizitionarea cf Art 12 din Legea 99/2016de “Rulete 5 m cu greutate+ varf de alama”, conform Caietului de Sarcini, atasat.

Nr.crt.

Cod SAP

Denumire

UM

Cantitate

Pret

Valoare

1

201412

Ruleta 5 m cu greutate + varf de alama

buc.

5

 

 

Oferta trebuie sa contina urmatoarele conditii comerciale:

  • Pretulferm in lei fara TVA
  • Conditia de plata (Avand in vedere ca RATB este o institutie de stat, care gestioneaza bani publici, mentionam ca plata nu poate fi efectuata decat dupa livrarea si receptia produselor).

      -     Perioada de garantie

      -     Termen de livrare

      -     Toate documentele solicitate prin Caietul de Sarcini

Va rugam ca oferta dumneavoastra sa fie valabila minim 60 zile.

Ofertele se vortransmite prin fax, e-mail sau direct la sediul RATB din Bd. Dinicu Golescu nr. 1, etaj 6, Serviciul Achizitii Publice pana la data de 20.09.2017, ora 18:00.

Ofertele primite vor fi analizate şi atribuite aplicând criteriul “preţul cel mai scăzut”.

Pentru transmiterea ofertelor si orice lamuriri suplimentare ne puteti contacta la numerele detelefon:

- 021-307.41.42. – / dnaAnca Labusi

- 021.312.08.08. – fax

Sau adresa de e-mail: anca.labusi@ratb.ro

IMPORTANT:  In urma modificarii legislatiei privind achizitiile publice, respectiv intrarii in vigoare a Legii 99/2016 si a Normelor metodologice aferente, incepand cu data de 08.06.2016 RATB va achizitiona DIRECT produse, servicii sau lucrari, conform art. 12 din Legea 99/2016, prin intermediul catalogului electronic publicat pe SEAP, in conformitate cu Cap.III, Sectiunea 1 din Normele Metodologice de aplicare ale acestei legi. Pentru operatorii economici interesati de continuarea colaborarii cu R.A.T.B., informatii pentru inscrierea in catalogul electronic se gasesc aici:  http://licitatiiseap.ro/inregistrare-seap/

Documente atasate: PET 34 – INSTRUMENTE SI ECHIPAMENTE DE MASURARE SI CONTROL MARIMI MECANICE - 31.10.2016.pdf