Achizitii Directe     [1369]

2017-09-14 - Hartie pentru utilizare grafica, hartie nestratificata si neimpermeabilizata

Regia Autonoma de Transport Bucuresti intentioneaza achizitionarea cf Art 12 din Legea 99/2016 de “Hartie pentru utilizare grafica, hartie nestratificata si neimpermeabilizata“, conform Caietelor de SarciniMIU 07 si MCH 29, atasat, dupa cum urmeaza:

Oferta trebuie sa contina urmatoarele conditii comerciale:

  • Pretulferm in lei fara TVA
  • Conditia de plata (Avand in vedereca RATB este o institutie de stat, care gestioneaza bani publici, mentionam ca plata nu poate fi efectuata decat dupa livrarea produselor / prestarea serviciilor si emiterea facturii).
  • Perioada de garantie
  • Termen de livrare
  • Fisatehnica
  • toate documentele solicitate prin Caietele de Sarcini

Va rugam ca oferta dumneavoastra sa fie valabila 60 dezile.

Ofertele se vor transmite prin fax, e-mail sau direct la sediul RATB din Bd. Dinicu Golescu nr. 1, etaj 6, Serviciul Achizitii Publice pana la data de 21.09.2017, ora 18:00.

Ofertele primite vor fi analizate din punct de vedere al caracteristicilor tehnice şi vor fi atribuite aplicând criteriul “preţul cel mai scăzut”.

Pentru transmiterea ofertelor si orice lamuriri suplimentare ne puteti contacta la numerele de telefon:

- 021-307.41.27 – dnaCorinaVasile

- 021- 312.08.08. – fax

Sau adresa de e-mail: corina.vasile@ratb.ro

IMPORTANT:  In urma modificarii legislatiei privind achizitiile publice, respectiv intrarii in vigoare a Legii 99/2016 si a Normelor metodologice aferente, incepand cu data de 08.06.2016 RATB va achizitiona DIRECT produse, servicii sau lucrari, conform art. 12 din Legea 99/2016, prin intermediul catalogului electronic publicat pe SEAP, in conformitate cu Cap.III, Sectiunea 1 din Normele Metodologice de aplicare ale acestei legi. Pentru operatorii economici interesati de continuarea colaborarii cu R.A.T.B., informatii pentru inscrierea in catalogul electronic se gasesc aici:  http://licitatiiseap.ro/inregistrare-seap/

Documente atasate: 

MCH 29 - PRODUSE CHIMICE SI MATERIALE CONSUMABILE PT LABORATORUL DE CHIMIE - 07.02.2017.pdf

MIU 07 - HARTIE - 13.01.2017.pdf

Necesar hartie grafica_14092017.docx