Achizitii Directe     [1385]

2017-09-28 - Service echipamente de printare si copiere

Regia Autonoma de Transport Bucuresti intentioneaza achizitionarea cf Art 12 din Legea 99/2016 de “Service echipamente de printare si copiere“, conform Caietului de Sarcini SVA 09 atasat, astfel:

Nr. Crt.

Cod CPV

Denumireprodus

1

50313100-3

Servicii de intretinere si reparatiiechipamente de printare

Oferta trebuie sa contina urmatoarele conditii comerciale:

  • Pretulferm in lei fara TVA
  • Conditia de plata (Avand in vedereca RATB este o institutie de stat, care gestioneaza bani publici, mentionam ca plata nu poate fi efectuata decat dupa prestarea serviciilor si emiterea facturii).
  • Perioada de garantie
  • Termen de prestare
  • toate documentele solicitate prin Caietul de Sarcini SVA 09

Va rugam ca oferta dumneavoastrasa fie valabila 60 zile.

Ofertele se vor transmite prin fax, e-mail sau direct la sediul RATB din Bd. Dinicu Golescu nr. 1, etaj 6, Serviciul Plan Analiza Achizitii Sectoriale, pana la data de05.10.2017, ora 18:00.

Ofertele primite vor fi analizate din punct de vedere al caracteristicilor tehnice şi vor fi atribuite aplicând criteriul “preţul cel mai scăzut”.

Pentru transmiterea ofertelor si orice lamuriri suplimentare ne puteti contacta la numerele de telefon:

- 021-307.41.47..–dl.Adrian Turmac

- 021 312.08.08. – fax

Sauadresa de e-mail: adrian.turmac@ratb.ro

IMPORTANT:  In urma modificarii legislatiei privind achizitiile publice, respectiv intrarii in vigoare a Legii 99/2016 si a Normelor metodologice aferente, incepand cu data de 08.06.2016 RATB va achizitiona DIRECT produse, servicii sau lucrari, conform art. 12 din Legea 99/2016, prin intermediul catalogului electronic publicat pe SEAP, in conformitate cu Cap.III, Sectiunea 1 din Normele Metodologice de aplicare ale acesteilegi. Pentru operatorii economici interesati de continuarea colaborarii cu R.A.T.B., informatii pentru inscrierea in catalogul electronic se gasesc aici:  http://licitatiiseap.ro/inregistrare-seap/

Documente atasate: