Achizitii Directe     [1400]

2017-10-09 - Delimitarea amprizei liniei de tramvai 21 fata de traficul auto general-prin montarea de panouri separatoare intre ampriza liniei de tramvai 21 si carosabil, de la B-dul Carol la Strada D-na Ghica - Anunt cu ERATA

ERATA

      In plansa R1 , in Extrasul de Laminate / 1 Panou Gard , greutatea totala  va fi de 32,57 kg , in loc de 28,7 kg (rezultata din greutate P3 = 6,28 kg  si  greutate P4 = 0,3 kg) . 

      In Listele de cantitati  DO.1  si  DO.2  ,  la  art. 1, 4 si 5 coloana 3 (cantitate)  se  modifica astfel :

  • pt.  DO.1  ,  in loc de 30,4  se va citi  34,43 ;
  • pt.  DO.2  ,  in loc de 22,8  se va citi  25,86 ;

Termenul de  transmitere oferta ramane nemodificat .


Regia Autonoma de Transport Bucuresti intentioneaza achizitionarea cf.  Art 12 din Legea 99/2016 de  lucrari pentru “ Delimitarea amprizei liniei de tramvai 21 fata de traficul auto general-prin montarea de panouri separatoare intre ampriza liniei de tramvai 21 si carosabil, de la B-dul Carol la Strada D-na Ghica “, conform Caietului de Sarcini LCM-03 si Proiect  4576/2017, anexate.

Oferta trebuie sa contina urmatoarele conditii comerciale:

  • Pretul ferm in lei*;
  • Conditia de plata (Avand in vedere ca RATB este o institutie de stat, care gestioneaza bani publici, mentionam ca plata nu poate fi efectuata decat dupa executia lucrarilor si emiterea facturii);
  • Perioada de garantie:
  • Termen de executie(furnizare si montaj): pana la 15.11.2017**;
  • documentele solicitate prin Caietul de Sarcini LCM-03 si Proiectul  4576/2017.

*Se vor complete formularele F1,F2 si F3 din proiectul 4576/2017 **avand in vedere prevederile HCLMB 16/1994 cu toate modificarile si completarile ulterioare, executia de lucrari tehnico-edilitare pe raza Municipiului Bucuresti in perioada 15.11.2017-15.03.2018 se poate face doar cu acordul/avizul Primarului General .

Ofertele se vor transmite prin fax, e-mail sau direct la sediul RATB din Bd. Dinicu Golescu nr. 1, etaj 6, Serviciul Achizitii Publice pana la data de 11.10.2017 , ora 18:00.  

Ofertele primite vor fi analizate din punct de vedere al caracteristicilor tehnice şi vor fi atribuite aplicând criteriului “preţul cel mai scăzut”.

Pentru transmiterea ofertelor si orice lamuriri suplimentare ne puteti contacta la numerele de telefon:

- 021 307.41.32 –  dl Toma Iulian

- 021 312.08.08 – fax

Sau adresa de e-mail: iulian.toma@ratb.ro

Documente atasate :