Achizitii Directe     [1409]

2017-10-13 - Cursuri pentru obtinerea autorizatiilor de operator RSVTI pentru salariati ai RATB (programe de instruire-Modul A, taxe ISCIR, stampile)

Regia Autonoma de Transport Bucuresti intentioneaza achizitionarea cf. art. 12 alin. (1) lit. c din  Legea 99/2016 coroborat cu art. 106 alin.(2) din HG 394/206 (CPV 80511000-9 Servicii incluse in Anexa 2 la Legea 99/2016) pentru Cursuri pentru obtinerea autorizatiilor de operator RSVTI pentru salariati ai RATB (programe de instruire-Modul A, taxe ISCIR, stampile), conform Caietului de Sarcini SVA170, atasat, dupa cum urmeaza:

-Modul A (autorizare)-5 persoane

-Modul B (prelungirea valabilitatii)-1 persoana

Oferta trebuie sa contina urmatoarele conditii comerciale:

- Pretul ferm in lei fara TVA:

- Durata cursului/perioada propusa:

- Conditia de plata (Avand in vedere ca RATB este o institutie de stat, care gestioneaza bani publici, mentionam ca plata nu poate fi efectuata decat dupa prestarea serviciilor si emiterea facturii).

- toate documentele solicitate prin Caietul de Sarcini

Va rugam ca oferta dumneavoastra sa fie valabila 60  zile

Ofertele se vor transmite prin fax, e-mail sau direct la sediul RATB din Bd. Dinicu Golescu nr. 1, etaj 6, Serviciul Achizitii Publice pana la data de 20.10.2017, ora 18:00.  

Ofertele primite vor fi analizate din punct de vedere al caracteristicilor tehnice şi vor fi atribuite aplicând criteriului “preţul cel mai scăzut”.

Pentru transmiterea ofertelor si orice lamuriri suplimentare ne puteti contacta la numerele de telefon:

- 021 307.41.32 –  dl Toma Iulian

- 021  312.08.08  – fax

Sau adresa de e-mail: iulian.toma@ratb.ro

Documente atasate: