Achizitii Directe     [1532]

2018-02-12 - SERVICII DE LOCALIZARE DEFECTE IN CONDUCTELE DE APA POZATE INGROPAT DIN TOATE LOCATIILE RATB, CU O LUNGIME  MAXIMA DE  1000M

Regia Autonoma de Transport Bucuresti intentioneaza achizitionarea cf. Art. 12 din Legea 99/2016 de “SERVICII DE LOCALIZARE DEFECTE IN CONDUCTELE DE APA POZATE INGROPAT DIN TOATE LOCATIILE RATB, CU O LUNGIME  MAXIMA DE  1000M” , conform Caietului de Sarcini SVM 52, atasat.

Oferta trebuie sa contina urmatoarele conditii comerciale:

  • Pretul ferm in lei, fara TVA. Pretul unitar va fi exprimat pe metru liniar si va include toate elementele de cost ( manopera, deplasare, etc.)
  • Conditia de plata (Avand in vedere ca RATB este o institutie de stat, care gestioneaza bani publici, mentionam ca plata nu poate fi efectuata decat dupa prestarea serviciului  si emiterea facturii).
  • Garantii – conform caiet de sarcini
  • Termen de prezentare in vederea executarii operatiunii de localizare defect – maxim 24 ore de la data transmiterii solicitarii.
  • Toate documentele solicitate prin Caietul de Sarcini.
  • Va rugam ca oferta  sa fie valabila 60 ZILE.

NOTA: Solicitarile pt. prestarea serviciului vor fi facute in functie de necesitatile beneficiarului  iar perioada acoperita va fi de la data semnarii contractului pana la 31.12.2018.

Ofertele se vor transmite prin fax, e-mail sau direct la sediul RATB din Bd. Dinicu Golescu nr. 1, etaj 6, Serviciul Plan Analiza Achizitii Sectoriale, pana la data de 19.02.2018, ora 18:00

Ofertele primite vor fi analizate din punct de vedere al caracteristicilor tehnice şi vor fi atribuite aplicând criteriul “preţul cel mai scăzut”.

Pentru transmiterea ofertelor si orice lamuriri suplimentare ne puteti contacta la numerele de telefon:

- 021.307.4. 165  -  dl. Doru Nedelcu

- 021.312.08.08 – fax

Sau adresa de e-mail: doru.nedelcu@ratb.ro 

IMPORTANT:  In urma modificarii legislatiei privind achizitiile publice, respec tiv intrarii in vigoare a Legii 99/2016 si a Normelor  metodologice aferente, incepand cu data de 08.06.2016 RATB va achizitiona DIRECT produse, servicii sau lucrari, conform art. 12 din Legea 99/2016, prin intermediul  catalogului electronic publicat pe SEAP,  in conformitate cu Cap.III, Sectiunea 1 din Normele Metodologice de aplicare ale acestei legi. Pentru operatorii economici interesati de continuarea colaborarii cu R.A.T.B., informatii  pentru inscrierea in catalogul electronic se gasesc aici:  http://licitatiiseap.ro/inregistrare-seap/

Documente atasate: