Achizitii Directe     [1533]

2018-02-13 - SERVICII DE ÎNTREŢINERE, REVIZIE ŞI REPARAŢIE ASCENSOARE – 12 ascensoare

Regia Autonoma de Transport Bucuresti intentioneaza achizitionarea cf Art 12 din Legea 99/2016 de SERVICII DE ÎNTREŢINERE, REVIZIE ŞI REPARAŢIE ASCENSOARE – 12 ascensoare“, conform Caietului de Sarcini SVA 71. Acestea sunt clasificate după destinaţie astfel:

            •  ascensoare pentru transport persoane şi bagaje de mână – 7 buc.;

               •   ascensoare pentru transport materiale, materii prime, piese schimb, aparataj electric, agregate şi caroserii auto, etc. pentru procesul tehnologic specific subunităţii deţinătoare – 5 buc.

Nota: Contractul va avea perioada de valabilitate pana la 31.12.2018

Oferta trebuie sa contina urmatoarele conditii comerciale:

  • Pretul ferm in lei fara TVA
  • Conditia de plata (Avand in vedere ca RATB este o institutie de stat, care gestioneaza bani publici, mentionam ca plata nu poate fi efectuata decat dupa livrarea produselor / prestarea serviciilor si emiterea facturii).
  • Perioada de garantie:
  • toate documentele solicitate prin Caietul de Sarcini SVA 71.

            Prestatorul trebuie sa fie persoană juridică autorizată ISCIR pentru activităţi de întreţinere şi reparaţii la ascensoarele care fac obiectul prezentului caiet de sarcini şi trebuie să deţină următoarele documente, în termen de valabilitate pe toată perioada derulării serviciilor:

  • Autorizaţie ISCIR pentru lucrări de întreţinere, revizie şi reparare la ascensoare de persoane şi de materiale;
  • Atestat ISCIR al responsabilului cu supravegherea lucrărilor (RSL).

Ofertantul va prezenta „lista serviciilor similare executate în ultimii 3 ani“, document care va conţine: societatea beneficiară, tipul de ascensor (de persoane/de materiale), perioada şi tipul serviciilor prestate (de întreţinere şi revizie tehnică curentă, revizie generală sau reparare). Acest document va fi însoţit de minim 3 recomandări din partea beneficiarilor.

Va rugam ca oferta dumneavoastra sa fie valabila 60 zile

Ofertele se vor transmite prin fax, e-mail sau direct la sediul RATB din Bd. Dinicu Golescu nr. 1,    etaj 6, Serviciul Plan Analiza Achizitii Sectoriale e pana la data de 15.02.2018, ora 18:00.   

Ofertele primite vor fi analizate din punct de vedere al caracteristicilor tehnice şi vor fi atribuite aplicând criteriul “preţul cel mai scăzut”.

Pentru transmiterea ofertelor si orice lamuriri suplimentare ne puteti contacta la numerele de telefon:

- 021-307.41.63. – dl. Cristinel Dorobantu

- 021 312.08.08. – fax

Sau adresa de e-mail:  cristinel.dorobantu@ratb.ro

IMPORTANT:  In urma modificarii legislatiei privind achizitiile publice, respectiv intrarii in vigoare a Legii 99/2016 si a Normelor metodologice aferente, incepand cu data de 08.06.2016 RATB va achizitiona DIRECT produse, servicii sau lucrari, conform art. 12 din Legea 99/2016, prin intermediul catalogului electronic publicat pe SEAP, in conformitate cu Cap.III, Sectiunea 1 din Normele Metodologice de aplicare ale acestei legi. Pentru operatorii economici interesati de continuarea colaborarii cu R.A.T.B., informatii  pentru inscrierea in catalogul electronic se gasesc aici:  http://licitatiiseap.ro/inregistrare-seap/  

Documente atasate: