Achizitii Directe     [1535]

2018-02-13 - Serviciul de audit al situatiilor financiare pentru exercitiul financiar 2017

Regia Autonoma de Transport Bucuresti intentioneaza achizitionarea cf Art 12 din Legea 99/2016 de “Serviciul de audit al situatiilor financiare pentru exercitiul financiar 2017” , conform Caietului de Sarcini SVA 69, atasat.

Oferta trebuie sa contina urmatoarele conditii comerciale:

  • Pretul ferm in lei fara TVA
  • Conditia de plata (Avand in vedere ca RATB este o institutie de stat, care gestioneaza bani publici, mentionam ca plata nu poate fi efectuata decat dupa prestarea serviciilor si emiterea facturii cu OP).
  • Certificat de atestare a calitatii de auditor financiar eliberat de CAFR si carnet de membru al CAFR vizat cu mentiunea “ACTIV” pentru anul in curs.
  • Declaratie pe proprie raspundere din care sa reiasa ca s-a tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si de securitatea sanatatea muncii care decurg din contractul colectiv unic la nivel national.
  • Prezentarea de documente care sa  certifice auditarea de situatii financiare anuale la cel putin doua entitati ce aveau contractate imprumuturi BEI.
  • Prezentarea de documente care sa ateste participarea acestuia la misiuni de audit in cadrul unor societati care utilizeaza aplicatia informatica SAP.  

      -     Termen de executie.

      -     Toate documentele solicitate prin Caietul de Sarcini.

Va rugam ca oferta dumneavoastra sa fie valabila minim 60 zile

Ofertele se vor transmite prin fax, e-mail sau direct la sediul RATB din Bd. Dinicu Golescu nr. 1, etaj 6, Serviciul Achizitii Publice pana la data de 19.02.2018, ora 18:00.   

Ofertele primite vor fi analizate şi atribuite aplicând criteriul “preţul cel mai scăzut”.

Pentru transmiterea ofertelor si orice lamuriri suplimentare ne puteti contacta la numerele de telefon:

- 021-307.44.93. – / dna Marcela Bulgãrea

- 021.312.08.08. – fax

Sau adresa de e-mail:  Marcela.Bulgarea@ratb.ro

IMPORTANT:  In urma modificarii legislatiei privind achizitiile publice, respectiv intrarii in vigoare a Legii 99/2016 si a Normelor metodologice aferente, incepand cu data de 08.06.2016 RATB va achizitiona DIRECT produse, servicii sau lucrari, conform art. 12 din Legea 99/2016, prin intermediul catalogului electronic publicat pe SEAP, in conformitate cu Cap.III, Sectiunea 1 din Normele Metodologice de aplicare ale acestei legi. Pentru operatorii economici interesati de continuarea colaborarii cu R.A.T.B., informatii  pentru inscrierea in catalogul electronic se gasesc aici:  http://licitatiiseap.ro/inregistrare-seap/  

Documente atasate: