Alte anunţuri

Ultimele 15 zile Arhiva
2017-11-16

REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCURESTI (R.A.T.B.) organizeaza in data de 07.12.2017, ora 10:30, procedura de negociere privind punerea la dispoziţie a spaţiului publicitar din interiorul vehiculelor RATB pentru montarea de mânere publicitare în minim 200 de vehicule, cu încheierea unui contract pe o perioadă de 2 ani. Mânerele vor fi asigurate şi montate de către client pe cheltuiala sa.

 

Oferta se va depune pentru minim 200 vehicule pe o perioada de 2 ani pentru punerea la dispoziţie a spaţiului publicitar din interiorul vehiculelor RATB pentru montarea de mânere publicitare. Vehiculele în care se vor monta mânere publicitare se vor stabili de comun acord de ambele părţi, tinând cont de numărul vehiculelor arondate fiecarei autobaze/depou.

Ataşat regăsiţi documentele aferente desfăşurării procedurii,

Aşteptăm cu interes oferta dvs., termenul limită de depunere a ofertelor fiinde joi 07.12.2017, ora 10:00, la sediul R.A.T.B. din B-dul Dinicu Golescu,nr.1,sector 1,etajul 1, Serviciul Marketing.

Alte informaţii se pot obţine zilnic la sediul R.A.T.B., telefon 021/3074271; 0213074199, fax: 021/315.74.53.

Documente atasate 


2017-11-15

Regia Autonoma de Transport Bucuresti intentioneaza incheierea de Conventii de colaborare cu firme terte pentru repararea autobuzelor utilizate de catre regie si avariate in urma evenimentelor de circulatie.

Avand in vedere ca la data prezenta majoritatea autobuzelor utilizate de catre regie sunt marca Mercedes, service-ul cu care se va incheia conventie trebuie autorizat RAR pentru aceasta marca.

La incheierea conventiei unitatea prestatoare va prezenta autorizatia RAR.

Pretul pieselor, materialelor si contravaloarea orei de manopera, necesare reparatiei vehiculului avariat, vor fi agreate de catre societatile de asigurare care vor deconta contravaloarea reparatiilor efectuate.

Totodata, preturile utilizate de catre service(piese, ora manopera, etc) nu le vor depasi pe cele practicate de reprezentanta.

RATB nu va fi angajat financiar in decontarea prestatiilor efectuate de catre service.

 

Va rugam sa ne transmiteti pana la data de 22.11.2017 disponibilitatea dvs de a incheia conventie, conform modelului anexat.

Solicitarile se vor transmite prin e-mail la corina.baranescu@ratb.ro sau direct la sediul RATB din Bd. Dinicu Golescu nr. 1, etaj 6, Biroul Ofertare pana la data de 22.11.2017, ora 15.00.

Pentru orice lamuriri suplimentare ne puteti contacta la numarul de telefon021. 3074203

Document atasat:


2017-11-06

R.A.T.B. reia procedura de valorificare a deşeului argint (pastile) provenit din unităţile R.A.T.B. prin Bursa Română de Mărfuri  în data de  17.11.2017, ora 10:00;  data  până la care se pot depune ofertele  este 17.11.2017, ora 09:30, la sediul B.R.M. 

Pentru detalii suplimentare vă rugăm să vă adresați Dnei. Adina Mavrodineanu –                       tel. 021. 317. 47. 45, consultant B.R.M.

http://www.anuntbursa.ro/Anunturi_Diverse/Licitatii_BRM/Diverse/&anunt=376993.html