Alte anunţuri

Ultimele 15 zile Arhiva
2018-01-15

Anunt de intenţie

Pentru aducerea sistemului SAP RATB  in parametrii normali de functionare, datorita iminentei transformarii  regiei in societate comerciala, RATB intentioneaza achizitia de produse si servicii  privind  UPGRADE versiune actuala SAP ECC 6.0 la S/4 HANA cu urmatoarele obiective:

Obiective
Acualizarea Proceselor de Business implementate la RATB:
          MM (Gestiunea materialelor)
           SD  (Vinzari si Distributie)
           FI-AA (Financiar- Mijloace Fixe)
           PM   (Intretinere si reparatii)
           PP     (Planificare si urmarire Productiei)
           CO    (Gestiunea Costurilor)
           QM   (Gestiunea Calitatii)
           HR   (Resurse Umane)
           BW  (Depozit de Business)
Recrearea Deciziilor de Business din RATB
Remodelarea  unor Procese de Business RATB
Remodelare pe baza experientei utilizatorilor
Reinterpretarea IT
   - lucru cu volume mari de date intr-un singur sistem pentru reducerea costurilor
      (hard si operationale)

Detalii suplimentare pot fi obţinute la Serviciul de Implementare si Exploatare Sisteme Informatice

telefon: +40213074477.


2018-01-12

Anunt de intenţie

In vederea rezolvarii in cel mai scurt timp a cerintelor de transport public in crestere, in Municipiul Bucuresti, R.A.T.B. intentioneaza achizitia serviciului de modernizare a unui numar de 50 de tramvaie tip V3A-M.

Prin actiunea de modernizare se urmareste cresterea calitatii si atractivitatii transportului public, aducandu-se, printer altele, urmatoarele imbunatatiri:

 • Tronsonul intermediar va fi realizat cu podea coborata, respective cca. 350mm de la NSS pe o lungime de cca. 11% din lungimea totala a vagonului. In acea zona se va monta o rampa mecanica rabatabila pentru facilitarea accesului persoanelor in scaun rulant si de asemenea instalatia de comanda si semnalizare specifica;
 • Usile tramvaiului vor fi de tip automat;
 • Boghiurile vor fi reparate si reductoarele vor fi in varianta cu grupul conic si lagaruirea imbunatatita;
 • Pantograful va fi telecomandat si cu solutie de contact moderna, adaptata cerintelor existente;
 • Salonul de calatorisi postul de conducere vor fi dotate cu sistem HVAC (incalzire, ventilatie si aerconditionat);
 • Instalatia de iluminat se va realiza in tehnologie LED;
 • Se vor aplica masuri de protective anticoroziva deosebita a caroseriei in zona de sub sasiu si in zona scarilor de acces in salonul de calatori;
 • Inlocuirea sistemului de actionare rezistiv cu un sistem de actionare in c.a., cu invertoar ecomandate prin controller cu microprocesor si motoare asincrone cu rotor in scurtcircuit inclasa de izolatie superioara (minim H);
 • Refacerea amenajarilor interioare ale salonului de calatori.

Atribuirea contractului de servicii se va realize prin organizarea unei proceduri de achizitie organizata conform legislatiei in vigoare in domeniul achizitiilor publice sectoriale.

Pentru detalii suplimentare, operatorii economici interesati pot solicita organizarea unei intalniri cu specialistii R.A.T.B., precum si vizionarea unui tramvai V3A modernizat in uzina proprie R.A.T.B.

Mai multe informatii pot fi obtinute prin e-mail la urmatoarele adrese: Inginer Sef Ileana Savu – Ileana.Savu@ratb.ro si Sef Serviciu Tehnic Pompiliu Marin – Pompiliu.Marin@ratb.ro .

 

English

Notice of intent

In order to solve in the shortest time the growing public transport requirements in the city of Bucharest, R.A.T.B. intends to acquire the service of modernizing a number of 50 type V3A-M trams.

The modernization action aims to increase the quality and attractiveness of public transport by introducing, among other things, the following improvements:

 • Intermediary car body will be partially low floor with 350 mm floor height from the rail level, representing 11% of the total floor length of the tram; in this area will be installed a mechanical folding ramp to facilitate the access of the rolling chairs of the reduced mobility persons and also the special installation for signaling and command for the ramp;
 • The doors of the trams will be automatic type;
 • Bogies will be repaired and the gearboxes will be with improved conical group and rolling bearings;
 • The pantograph will be remote controlled, with modern current collection device adapted to the existing network;
 • For the driver and the passenger compartment, HVAC (heating ventilation and air conditioning) equipment will be installed;
 • Lighting system will be of LED type;
 • Under the carbody, anticorrosive protection will be applied. Also, an  anticorrosive protection system will be applied for the access stairs;
 • Replacement of the resistive drive control system with modern AC (alternative current) drive system with microprocessor controller and asynchronous motors with short circuit rotor and superior insulation class (min H);
 • Refurbishment of the interior of the passenger compartment.

Awarding of the service contract will be accomplished by organizing a tender according to the legislation in force in the field of public sector acquisitions.

For more details, interested suppliersmay request a meeting with R.A.T.B. technical staff, as well as viewing a V3A tram modernized in R.A.T.B.’sown factory.

More information can be obtained at the following addresses: Chief Engineer Ileana Savu - Ileana.Savu@ratb.ro and Chief of Technical Office Pompiliu Marin - Pompiliu.Marin@ratb.ro .


2018-01-11

Anunt de intenţie

privind încheierea de colaborări ce vizează elaborarea şi implementarea unei soluţii de conectivitate securizată WiFi pentru mijloacele de transport în comun din parcul auto RATB

 

                REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT BUCURESTI, cu sediul social în Bucureşti, Bdul Dinicu Golescu, nr.1, sector 1, reprezentată legal de dl. Director General Adrian Sorin MIHAIL doreşte să încheie colaborări ce vizează elaborarea şi implementarea unei soluţii de conectivitate securizată WiFi pentru mijloacele de transport în comun din parcul auto RATB (autobuze, tramvaie si troleibuze), în scopul de a răspunde nevoilor de digitalizare a transportului în comun de suprafaţă din Municipiul Bucureşti.

                În acest sens, pentru detalii puteti consulta draftul Protocolului de colaborare atasat prezentei în care se regăsesc termenii şi condiţiile acestei colaborări. Protocolul de colaborare poate fi incheiat pentru minim 10 vehicule (autobuze, tramvaie si troleibuze)  din parcul auto RATB.

                In cazul în care sunteţi interesaţi de o astfel de colaborare, puteţi transmite solicitarea dvs. în atenţia d-lui Director General Adrian Sorin Mihail pe fax. 021 307 45 99 sau prin depunere la Registratura Direcţiei Generale RATB din B-dul Dinicu Golescu nr. 1.

                Termenul limită de răspuns: 17.01.2018.

                Detalii suplimentare pot fi obţinute la tel. 021/307.43.61, respectiv prin e-mail la adresele Alexandru.Manolache@ratb.ro, sau sebastian.tabacu@ratb.ro .

documente atasate :