Comunicat de presă (arhivă)


« Previous 1 ... 74 75 76 77 78 79 80 81 Next » All Pagina: Inregistrari pe pagina:

[58]   Incepând din data de 15.06.2010, RATB va sista transportul public în jud. Ilfov
Vineri, 11 Iunie 2010

Regia Autonomă de Transport Bucureşti nu va mai asigura transportul public în judeţul Ilfov, începând de marţi, 15 iunie 2010.

Consiliul Judeţean Ilfov nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată pe care şi le asumase faţă de Consiliul General al Municipiului Bucureşti prin Protocolul privind transportul public de călători, semnat pe 26 noiembrie 2008, aprobat prin Hotărârea de Consiliu General nr. 346/2008.

Astfel, până în prezent, Consiliul Judeţean Ilfov nu a achitat sumele datorate în baza art. 4 alin 7 al Protocolului mai înainte menţionat şi nici nu a constituit garanţia reală imobiliară potrivit art.4 alin. 8 din acelaşi Protocol (Art. 4, alin. 8: "Judeţul Ilfov va constitui în maxim 30 de zile după începerea execuţiei prezentului Protocol, o garanţie reală imobiliară la dispoziţia Muncipiului Bucureşti echivalentă cu valoarea debitului restant şi a prestaţiei pe un trimestru").

Municipalitatea Bucureşti a notificat Consiliul Judeţean Ilfov în două rânduri: mai întâi în data de 10.02.2010 şi apoi din 08.03.2010, fără nici un rezultat. Primaria Municipiului Bucureşti şi Regia Autonomă de Transport Bucureşti îşi cer scuze celor afectaţi de această decizie, dar nu pot suporta legal cheltuielile aferente transportului public în judeţul Ilfov.

[56]   Staţie nouă pe Bd. Ion Mihalache
Joi, 10 Iunie 2010

Pentru a veni în sprijinul publicului călător, începând cu data de 11.06.2010 se înfiinţează staţia de autobuze 'Banu Manta'. Aceasta staţie va fi amplasată pe Bd. Ion Mihalache, la intersecţia cu Bd. Banu Manta, pentru liniile 300 şi 620 pe sensul spre Piaţa Clăbucet, respectiv pentru liniile 205, 300 şi 620 pe sensul spre Piaţa Victoriei.
De asemenea, ca urmare avizului Comisiei Tehnice de Circulaţie, staţia de autobuze Piaţa Ion Mihalache, situata pe Bd. Ion Mihalache, de pe sensul spre terminalul Clabucet, va fi reamplasată la cca 60 metri spre acest terminal.

[47]   Linia navetă 607 se suspendă
Luni, 31 Mai 2010

In continuarea lucrărilor de construire a Pasajului Basarab, cu avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie a Municipiului Bucureşti, se va restricţiona traficul rutier pe Bd. G-ral Vasile Milea la intersectie cu Str. Economu Cezărescu.

Din această cauză, începând cu data de 01.06.2010, linia navetă 607 se suspenda.

[46]   Se reînfiinţează linia 4
Joi, 20 Mai 2010

Ca urmare a finalizării lucrărilor la calea de rulare a tramvaielor din terminalul Zeţari, începând cu data de 22.05.2010, se reînfiinţează linia 4.

Tramvaiele acestei linii vor circula între terminalele Zeţari şi Sura Mare, pe următorul traseu:
Str. Anghel Alexandru, Sos. Giurgiului, Sos. Olteniţei, Str. Sura Mare.

[44]   Liniile 141, 139 şi 323 vor reveni în terminalul Zeţari
Miercuri, 19 Mai 2010

Ca urmare a finalizării lucrărilor de reabilitare a carosabilului din terminalul Zeţari, începând din data de 19.05.2010, autobuzele liniilor 139, 141 si 323 revin pe traseele de bază, de la intersecţia Prel. Ferentarilor/Str. Pasunilor, pe artera Prel. Ferentarilor până la capatul de linie Zeţari.

[43]   Pe data de 19 mai, RATB va suplimenta parcul circulant; Trasee modificate
Marţi, 18 Mai 2010

Urmare apelului Domnului Primar General al Capitalei, Prof. Dr. Sorin Oprescu, pentru ziua de mâine, miercuri, 19 mai a.c., RATB va suplimenta parcul circulant pe liniile de transport în comun cu cca 10%.
Traseele de transport în comun din zona Piaţa Victoriei, unde se va desfăşura mitingul organizat de confederaţiile sindicale, vor fi modificate, astfel:

Linia 122 va funcţiona pe traseul de bază numai între 'Cartierul Latin' şi 'Piaţa Romană'.
Linia 300 va funcţiona pe traseul de bază între 'Clabucet' şi intersectia Bd. Ion Mihalache/Str. Buzesti (Piaţa Victoriei), apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri prin Str. Buzeşti, Str. Occidentului, Bd. Gh. Manu, Bd. Lascar Catargiu, Piaţa Romana, apoi traseul de bază.
Linia 381 va funcţiona pe traseul de bază numai între 'Piata Resita' şi 'Piaţa Romana'.
Linia 783 va funcţiona pe un traseu modificat în ambele sensuri de la 'Piata Arcul de Triumf', prin Bd. C-tin Prezan, Cal. Dorobantilor, Bd. Dacia, Piaţa Romana, apoi traseul de bază.

Mijloacele de transport în comun vor circula la dispoziţia Brigazii de Poliţie Rutieră.

[41]   Incepând cu data de 15.05.2010 liniile 20 şi 24 vor fi suspendate
Joi, 13 Mai 2010

In vederea executării lucrărilor de modernizare a căii de rulare a tramvaielor de pe Bd. Bucureştii Noi, începând cu data de 15.05.2010, liniile 20 şi 24 de tramvaie se suspendă.
Transportul călătorilor va fi asigurat de linia navetă de autobuze 620, care va funcţiona pe traseul de bază între Calea Plevnei şi Clăbucet, apoi pe un traseu prelungit pe Bd. Bucureştii Noi, până la terminalul Laromet.
De asemenea, capacitatea de transport din zona va fi suplimentată, prin creşterea parcului de vehicule pe liniile 45 şi 97

[42]   Tramvaiele liniilor 8 şi 23 vor reveni pe traseele de bază
Joi, 13 Mai 2010

Ca urmare a finalizării lucrărilor la calea de rulare a tramvaielor din zonă terminalului 'Zeţari', începând cu data de 15.05.2010, liniile 8 şi 23 vor reveni pe traseele de bază, astfel:
Tramvaiele liniei 8 vor circula între terminalele 'Zeţari' şi 'Depoul Militari', pe urmatorul traseu: Prel. Ferentarilor, Calea Ferentari, Calea Rahovei, Sos. Progresului, Bd. Timişoara, Str. Valea Cascadelor, Bd. Preciziei.
Tramvaiele liniei 23 vor circula între terminalele 'Zeţari' şi 'Faur Poarta 4', pe urmatoarele artere: Prel. Ferentarilor, Calea Ferentari, Calea Rahovei, Bd. George Cosbuc, Bd. Regina Maria, Str. 11 Iunie, Bd. Mărăşeşti, Bd. Octavian Goga, Calea Dudeşti, Bd. Camil Ressu, Str. Liviu Rebreanu, Bd. 1 Decembrie 1918.
Linia navetă de autobuze 608 se desfiinţează..

[39]   Duminică, 16.05.2010, linia 41 va fi suspendată
Marţi, 11 Mai 2010

In vederea efectuării reviziei tehnice la reţeaua electrică de contact a tramvaielor de pe traseul liniei 41, in ziua de 16.05.2010 (duminică), funcţionarea acestei linii se suspenda.
Transportul călătorilor va fi asigurat de linia navetă de autobuze 641, care va funcţiona între Piaţa Presei Libere şi Ghencea, pe următorul traseu:
Bd. Mărăşti, Bd. Mareşal Averescu, Str. Turda, Pasaj Grant, Sos. Crângaşi, Sos. Virtuţii, Pasaj Lujerului, Str. Braşov, Bd. Ghencea.
Abonamentele eliberate pentru linia 41 vor fi valabile şi pe linia naveta 641.

[38]   RATB organizează concurs pentru ocuparea a două posturi de asistenţi medicali generalişti
Joi, 06 Mai 2010

REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCURESTI
ORGANIZEAZA

In data de 20.05.2010, ora 9.00 la sediul Centrului de Sănătate în conformitate cu prevederile legale

CONCURS

Pentru ocuparea a două posturi de asistenţi medicali generalişti

-1 POST-ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL-SPITAL-COMPARTIMENT STERILIZARE

-1 POST-ASISTENT MEDICAL-AMBULATORIU SPECIALITATE-CABINET MEDICINA INTERNA

Condiţii de înscriere la concurs:

-Absolvenţi ai învăţământului superior de 3 ani în specialitate sau ,
-Absolvenţi ai şcolilor postliceale sanitare sau echivalente de specialitate - Medicina generală sau,
-Absolvenţi ai şcolilor postliceale prin echivalare conf. HG nr. 797/1997 - Medicina generală;

-Certificat de membru OAMGMAMR, vizat la zi ;
Pentru postul vacant din Spital - Compartiment Sterilizare sunt necesare în plus adeverinţă de absolvire grad principal şi curs de sterilizare-dezinfecţie

Acte necesare pentru înscrierea la concurs:

-Act identitate - original şi copie;
-Carnet de muncă - copie ;
-Diplomele de studii şi acte care atestă efectuarea unor specializări - original şi copie;
-Certificat membru OAMGMAMR vizat la zi - original şi copie;
-C.V. privind activitatea desfăşurată;
-Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare .

Inscrierile se fac la sediul R.A.T.B. din b-dul Dinicu Golescu nr.1, sector 1, Serviciul Personal Salarizare, până la data de 18.05.2010 .

Tematica, bibliografia şi relaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 021/307.44.09 sau 021/307.44.24 .

« Previous 1 ... 74 75 76 77 78 79 80 81 Next » All