Comunicat de presă (arhivă)


« Previous 1 ... 73 74 75 76 77 78 79 Next » All Pagina: Inregistrari pe pagina:

[5]   Se infiinteaza linia 223
Miercuri, 03 Martie 2010

Ca urmare a numeroaselor solicitări sosite pe adresa regiei din partea locuitorilor Complexului Confort City, începând cu data de 06.03.2010, se infiinţează linia de autobuze 223, care va funcţiona între CET Sud Vitan şi Soseaua de Centură, pe urmatorul traseu:
Bd. Energeticienilor, Calea Vitan, Sos. Mihai Bravu, Splaiul Unirii (malul drept), cu întoarcere pe Splaiul Unirii (malul stâng), Sos. Mihai Bravu, Calea Vitan, Bd. Energeticienilor.

[6]   Incepând cu data de 05.03.2010 linia 143 va circula pe un traseu modificat
Miercuri, 03 Martie 2010

Pentru facilitarea întoarcerii autobuzelor in terminalul 'Baicului', începand cu data de 05.03.2010, linia 143 va funcţiona pe traseul actual între 'Bucur Obor' şi intersecţia Str. Baicului/Bd. Gării Obor apoi pe un traseu modificat pe Str. Baicului, Sos. Pantelimon, Bd. Ferdinand, Bd. Gării Obor.

[4]   Autobuzele liniilor 139,141 şi 323 vor întoarce în incinta Autobazei Ferentari
Marţi, 02 Martie 2010

Pentru facilitarea lucrărilor la calea de rulare pentru tramvaie din bucla de întoarcere a tramvaielor “Zeţari”, începând cu data de 03.03.2010, liniile 139, 141 şi 323 vor funcţiona pe un traseu modificat de la intersecţia Prelungirea Ferentari/Str. Toma Constantin, apoi în ambele sensuri prin Str. Toma Constantin, Str. Iacob Andrei, până în incinta autobazei Ferentari.

[3]   Staţia de tramvaie Pridvorului va fi reamplasată în zona de acces a Complexului Mall Sun Plaza
Marţi, 23 Februarie 2010

Ca urmare a avizului Comisiei Tehnice de Circulaţie din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, începând cu data de 24.02.2010, staţiile de tramvaie “Pridvorului” (linia 34), situate pe Calea Văcăreşti, vor fi reamplasate în zona de acces a Complexului Comercial Mall Sun Plaza.

[2]   Se înfiinţează staţia de autobuze 'Complex Comercial Plevnei' (linii 133, 178, 635)
Vineri, 12 Februarie 2010

Urmare avizului Comisiei de Circulaţie, începând cu data de 15.02.2010, se înfiinţează staţia de autobuze 'Complex Comercial Plevnei' (linii 133, 178, 635), situată pe str. Fluviului, sens Sos. Orhideelor, la cca.50 m înaintea intersecţiei cu artera Calea Plevnei.

[31]   RAPORT PRIVIND ACCESUL LA INFORMATIILE
Vineri, 12 Februarie 2010

1. Numărul total de solicitări de informaţii de inters public : 23.244

2. Domenii de interes:
-informaţii referitoare la organizarea reţelei de transport: modificări trasee, înfiinţarea de noi linii, modificarea amplasării staţiilor, modificări programe de circulaţie etc.
-informaţii cu privire la utilizarea anumitor trasee ;
-informaţii privind obligaţiile de serviciu ale personalului aflat în contact direct cu publicul călător: conducatori auto, controlori bilete, casieri;
-informaţii privind programul de circulaţie; frecvenţa de succedare a vehiculelor, orarul de plecare de la cap linie;
-informaţii privind oferta tarifară şi procurarea cardurile de călătorie;
-informaţii generale privind derularea proiectelor de modernizare finanţate;
-informaţii despre achiziţiile mijloacelor de transport;
-informaţii despre proiectele de viitor şi bugetul alocat;

3. Numărul de solicitări rezolvate favorabil: 23.244

4. Numărul de solicitări respinse : 0

5. Numărul de solicitări adresate:
-poştă : 48
-pe suport electronic: 857
-telefonic : 22.339

6. Numărul de solicitări adresate de persoane fizice : 23.137
7. Numărul de solicitări adresate de persoane juridice: 107
8. Numărul de reclamaţii administrative : 0
9. Numărul de plângeri în instanţă : 0

[21]   DOSAR NR. 1857/4/2009 - SENTINTA CIVILA NR. 2990 - pârâtului ROGOBETE VALENTIN CATALIN
Joi, 28 Ianuarie 2010

Admite în parte acţiunea formulată de reclamanta REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCURESTI-R.A., cu sediul în Bucureşti, B-dul Dinicu Golescu nr. 1, sector 1, împotriva pârâtului ROGOBETE VALENTIN CATALIN, cu ultimul domiciliu cunoscut situat în Bucureşti, Str. Turnu Magurele nr. 19, bl. S1, sc. 3, ap. 480, sector 4, citat şi prin afişare la uşa instanţei şi prin publicarea citaţiei într-un cotidian de largă circulaţie.
Obligă pârâtul să plătească reclamantei suma de 2584,91 de lei despăgubiri civile şi la plata dobânzii legale, de la data introducerii acţiunii (24.02.2009) şi până la plata efectivă. Obligă pârâtul la plata sumei de 32,5 lei reprezentand cheltuieli de judecată.
Cu drept de recurs în 15 zile de la comunicare.
Pronunţată în şedinţa publică azi, 24.04.2009.

[1]   Linia 16 va reveni pe traseul de bază, de la 'Platforma Industrială Pipera' până la 'Piaţa Sf. Gheorghe'
Vineri, 22 Ianuarie 2010

Ca urmare a finalizării lucrărilor de modernizare a căii de rulare a tramvaielor de pe Str. Viitorului şi Str. Vasile Lascăr, începând cu data de 23.01.2010, linia 16 va reveni pe traseul de bază, de la 'Platforma Industrială Pipera':
pe Bd. Dimitrie Pompei, Sos. Petricani, Bd. Lacul Tei, Str. Maica Domnului, Str. Lizeanu, Str. Viitorului, Str. Vasile Lascăr, Str. Armand Călinescu, Str. Paleologu, Calea Moşilor, până la 'Piaţa Sf. Gheorghe'.

[29]   RATB RENUNTA LA TITLURILE DE CALATORIE PE SUPORT DE HARTIE
Joi, 19 Noiembrie 2009

In anul 2007 a început implementarea Sistemului Automat de Taxare, prin care, cu acelaşi card, se poate călători atât cu RATB, cât şi cu metroul.
Prima prioritate a acestui sistem a fost înlocuirea abonamentelor (lunare) de tip carton cu aceste carduri ACTIV inteligente, valabile cel putin 4 ani ca durată de viaţă.
Azi, avem peste 800.000 de carduri care se folosesc în sistem.
In a doua etapă, se prevede eliminarea biletelor de hârtie şi înlocuirea lor, pentru călătorii ocazionali, cu aplicatia 'portofel electronic' de pe cardul ACTIV sau cu un card MULTIPLU, care se poate încărca cu 2-10 călătorii (pe linii urbane, preorăşeneşti, Expres) şi cu abonamente de o zi.
In acest sens, am început o campanie de pregătire a călătorilor în vederea acestei schimbări, atât prin centrele de vânzare bilete şi abonamente, cât şi prin pliante de informare, distribuite călătorilor.
In paralel, efectuăm un sondaj prin care dorim să aflam gradul de cunoaştere şi de folosire a aplicaţiei 'portofel electronic' în rândul călătorilor, pentru a putea găsi cele mai bune variante de eliminare a titlurilor de călătorie pe suport de hârtie.

[30]   Comunicat pentru pensionari
Joi, 19 Noiembrie 2009

In conformitate cu Hotărârea nr. 139/2006 a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, toate categoriile de pensionari cu domiciliul stabil în Bucureşti, indiferent de cuantumul pensiei, beneficiază de gratuităţi 100% pe mijloacele de transport în comun ce aparţin de RATB.

« Previous 1 ... 73 74 75 76 77 78 79 Next » All