Procedura pentru eliberarea unui aviz edilitar de către RATB

Pentru eliberarea unui aviz edilitar, solicitantul trebuie să depună la RATB un dosar care va conţine obligatoriu:

  1. Cerere pentru eliberare aviz - (nu este tipizată).
  2. Certificat de Urbanism - un exemplar (copie).
  3. Memoriu tehnic - un exemplar (copie).
  4. Plan scara 1:2000 (nemicşorat), care să aibă aplicată stampila „Anexa la certificatul de urbanism” - un exemplar (copie).
  5. Planuri scara 1:500 (nemicsorate), care să aibă aplicată ştampila „Anexa la certificatul de urbanism” - două exemplare (copie).

Fără aceste documente nu se poate primi dosarul respectiv.

Solicitantul se prezintă cu dosarul respectiv la RATB - Biroul Avize Edilitare care are sediul în Bucureşti, Sos. Stefan cel Mare nr. 25-27, sectorul 2, unde se verifică dosarul şi se stabileşte taxa pentru eliberarea avizului. Biroul Avize Edilitare ataşează la dosar o adresă către Biroul Ordonanţare / Contabilitate în care se trece suma care reprezintă taxa pentru eliberarea avizului RATB.

Solicitantul face formele de plată şi depune dosarul la Registratura RATB care are sediul în Bucureşti, Bulevardul Dinicu Golescu numărul 1, sectorul 1.

Pentru eliberarea avizului, solicitantul se prezintă la RATB - Biroul Avize Edilitare care are sediul în Bucureşti, Sos. Stefan cel Mare nr. 25-27, sectorul 2, unde trebuie să facă dovada că a achitat taxa stabilită pentru eliberarea avizului cu chitanţă sau ordin de plată şi factura.>

Informaţii suplimentare se pot solicita la Biroul Avize Edilitare din RATB la telefon 021.318.34.44 – interior 3461.

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL
LUNI, MARŢI, MIERCURI, JOI ŞI VINERI
07:00 – 10:00      10:30 – 14:00
Procedura pentru eliberarea unui aviz edilitar de către RATB (pdf)