Consiliul de Administratie


Conform H.C.G.M.B. . nr. 2/07.01.2017 componenţa Consiliului de Administraţie RATB este următoarea:

  1. Cliseru Speranța - preşedinte
  2. Cieocoiu Ionuţ Nicolae
  3. Gogescu Iuliu Dan
  4. Mihail Adrian Sorin
  5. Trifan Bogdan Alexandru
  6. Petcu Mihai
  7. Ittu Ioan Nicolae – reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice
Tel: 021.30.74.310
e-mail: Secretariat.Consiliuadministratie@ratb.ro