Regulament la tombola pentru participare evenimente culturale

REGULAMENT
DE PARTICIPARE LA TRAGEREA LA SORȚI
IN CADRUL PROIECTULUI RATB DE FIDELIZARE A
CĂLĂTORILOR ȘI CREȘTERE A INTERESULUI PENTRU CULTURĂ

 

Regia Autonoma de Transport Bucuresti, cu sediul in Bucuresti, B-dul Dinicu Golescu nr.1, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr J/40/46/1991, cod fiscal/CUI 1589886 avand numar de Operator de date cu caracter personal 923, denumita in continuare “RATB” organizeaza o tragere la sorti in randul utilizatorilor mijloacelor de transport in comun de suprafata, detinatori de abonamente lunare nominale (cu tarif intreg sau redus). Tragerea la sorti va fi realizata in cadrul Proiectului de fidelizare a calatorilor si de crestere a interesului publicului pentru cultura – derulat impreuna cu Directia Cultura, Sport, Turism din Cadrul Primariei Municipiului Bucuresti, conform prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toti participantii

Partenerii RATB, in desfasurarea acestui proiect, sunt Institutiile Publice de Cultura de Interes Local denumite in continuare „IPCIL”, institutii aflate in subordinea Municipalitatii bucurestene si coordonate de Directia Cultura, Sport, Turism din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti (teatre, muzee, Circul Globus etc). Acestea vor pune la dispozitia RATB, lunar, un numar de invitatii de intrare pentru doua persoane la spectacole sau activitati organizate de IPCIL. Numărul de invitatii va fi publicat pe website-ul www.ratb.ro inaintea fiecarei extrageri.

RATB va acorda aceste invitatii, prin tragere la sorti, calatorilor detinatori de abonamente lunare nominale (cu tarif intreg sau redus), valabile la data inscrierii pentru tragerea la sorti. Castigatorii vor primi invitatiile pentru acces la spectacolele/ evenimentele IPCIL prin inmanarea acestora la sediul RATB din Bd. Dinicu Golescu nr.1, Sector 1, Bucuresti, Biroul Relatii Publice.

 

1.         Durata de desfasurare a proiectului

1.1      Proiectul se va derula in perioada 16 decembrie 2016 – 30 noiembrie 2018 si va consta in trageri la sorti efectuate in fiecare luna, incheindu-se de fiecare data cu desemnarea castigatorilor si publicarea pe site-ul RATB a listei cu numele acestora. Numarul castigatorilor si cel al invitatiilor puse in joc vor fi publicate pe website-ul RATB (www.ratb.ro) inaintea fiecarei trageri la sorti. Tragerea la sorti va fi organizata si desfasurata in mediu electronic la sediul RATB, conform mecanismului de desemnare a castigatorilor (punctul 3 din prezentul Regulament).

1.2      In situatia in care organizatorul decide sa restranga/ sa prelungeasca perioada in care se va desfasura tragerea la sorti, acest fapt va fi adus la cunostinta participantilor cu cel putin 2 zile lucratoare inainte de intrarea in vigoare a noilor modificari.

1.3      Formularul de inscriere este pus la dispozitia detinatorilor de abonamente lunare nominale (cu tarif intreg sau redus) pe site-ul www.ratb.ro. Pentru a fi luata in considerare inscrierea si pentru a participa la tragerea la sorti, campurile formularelor online vor fi completate integral, iar procedura de inscriere va fi finalizata, pana la data limita de 24 ale fiecarei luni, ora 23h 59 min 59 sec.. Incepand cu data de 25 ale lunii in curs, ora 0.00, este considerata deschisa inscrierea participantilor pentru extragerea urmatoare.

1.4      Pentru a participa la tragerea la sorti, detinatorii de abonamente lunare nominale (cu tarif intreg sau redus) trebuie sa indeplineasca, cumulativ, urmatoarele conditii:

a. Abonamentul lunar nominal detinut sa fie valabil la data completarii formularului de pe website-ul RATB;

b. Sa completeze formularele online de pe site-ul RATB www.ratb.ro in mod corect, complet si cu datele de identificare integrale; verificarea fiecarei cifre sau litere este extrem de importanta; orice eroare atrage dupa sine invalidarea participarii la tragerea la sorti a detinatorului de card/ abonament nominal care a completat datele eronat.

c. Ca dovada a inscrierii, participantul trebuie sa retina/ noteze numarul de inregistrare emis automat si prezentat pe pagina cu formula: „Felicitari! Ati fost inregistrat cu numarul ............ pentru tragerea la sorti din data ............”; sistemul electronic nu va permite incercari de reinregistrare multipla a aceluiasi card.

d. Inscrierea la extragerea din luna in curs are loc pana in ziua de 24 a fiecarei luni, ora 23h 59min 59sec. In decurs de doua zile lucratoare de la data de 24 ale lunii in curs, se va desfasura extragerea castigatorilor invitatiilor valabile la IPCIL in luna urmatoare.

e. Dupa desemnarea castigatorilor, se intocmeste o lista cu numele si numarul de card ale acestora, lista fiind validata de Comisia de Validare si publicata pe website-ul RATB in cel mult doua zile lucratoare de la data extragerii.

 

1.5      Regulamentul oficial de desfasurare a tragerii la sorti este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, conform celor de mai jos:

a. adresandu-se RATB – Biroul Relatii Publice, la adresa B-dul Dinicu Golescu nr.1, sector 1, cod 010861, Bucuresti (telefon: 021/3074446, de luni pana vineri, intre orele 8.00-15.00);

b. prin e-mail, la adresa: concurs@ratb.ro;

c. prin accesarea paginii website: www.ratb.ro;

 

1.6      Formularul poate fi accesat si completat, o data pe luna, la adresa www.ratb.ro in perioada 16 decembrie 2016 – 24 noiembrie 2018, ora 23.59.59.

 

2.         Dreptul de participare

2.1      La tragerea la sorti pot participa - o singura data pe luna - toate persoanele fizice care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

a. detinatorii, in perioada mentionata de derulare a proiectului, un card ACTIV nominal cu abonament lunar nominal (cu tarif intreg sau redus), valabil la data inscrierii, urmand ca seria cardului (inscriptionata in partea de sus a cardului) sa fie completata in mod obligatoriu in sectiunea datelor de identificare existente pe formular.

b. au implinit varsta de 7 ani pana la data inscrierii (in cazul desemnarii drept castigator a unui minor, acesta isi ridica invitatiile doar in prezenta parintelui/ tutorelui/ ocrotitorului legal);

c. respecta conditiile prezentului Regulament :

2.2      Se pot inscrie detinatorii urmatoarelor tipuri de abonament:

Abonament lunar nominal valabil pe una linie urbana (pret intreg sau redus)

Abonament lunar nominal valabil pe două linii urbane (pret intreg sau redus)

Abonament lunar nominal general valabil pe toate liniile urbane (pret intreg sau redus)

Abonament lunar Expres

Abonament lunar valabil pe una linie preorăşenească (pret intreg sau redus)

Abonament lunar valabil pe două linii (una linie preorăşenească şi una linie urbană) (pret intreg sau redus)

Abonament lunar nominal valabil pe toate liniile în Bucureşti şi judeţul Ilfov (pret intreg sau redus)

d. respecta conditiile prezentului regulament.

2.3      Participarea la tragere la sorti este gratuita.

2.4      La tragerea la sorti vor fi utilizate numele/ prenumele, datele de contact (e-mail, nr. telefon mobil, nr telefon fix), si seria de card comunicata prin completarea formularului; participarea la tragerea la sorti se poate face in fiecare luna, in baza unui singur formular completat corespunzator.

2.5      Seria cardului (inscriptionata in partea de sus a cardului) va fi completata in mod obligatoriu in sectiunea datelor de identificare existente pe formular. Lipsa acesteia sau completarea eronata duce la eliminarea din lista persoanelor inscrise pentru tragerea la sorti.

2.6 Angajatii RATB si rudele de gradul I ale acestora nu pot participa la trgerea la sorti.

 

3.         Mecanismul de desemnare a castigatorilor

3.1      Pentru a participa la tragerea la sorti, utilizatorii serviciului de transport public asigurat de RATB  trebuie sa indeplineasca in integralitate conditiile de participare prevazute art. 2.1.

3.2      Castigatorii, inscrisi in baza de date in perioada de timp stabilita prin acest Regulament, vor fi alesi in mod aleatoriu, prin tragere la sorti electronica, dintre toti participantii eligibil care indeplinesc conditiile prevazute art. 2.1 din prezentul Regulament.

3.3      Invitatiile puse la dispozitia RATB de IPCIL vor fi introduse intr-o baza de date si vor fi extrase in mod aleatoriu, astfel incat oricare participant va avea posibilitatea de a obtine o invitatie pentru doua persoane, de intrare la una dintre reprezentatiile oferite de teatrele, Circul Globus sau muzeele partenere. Tragerea la sorti va avea loc in decurs de 2 zile lucratoare de la data de 24 ale lunii in curs, la sediul RATB din Bd. Dinicu Golescu nr. 1, sector 1, Bucuresti, in prezenta unei Comisii de Validare formate din cinci persoane reprezentante ale organizatorilor.

3.4      Invitatiile neridicate de catre cei desemnati castigatori in termen de 3 (trei) zile lucratoare de la data publicarii sau pana in ultima zi lucratoare a fiecarei luni vor fi distribuite angajatilor RATB.

3.5      Comunicarea acestui proiect de fidelizare a calatorilor si crestere a interesului pentru cultura va fi efectuata in urmatoarele medii:

a. Intreaga retea de vehicule RATB

b. Intreaga retea de vanzare a RATB

c. Online pe http://www.ratb.ro;

d. LCD-uri din reteaua de transport RATB

e. Pe pagina oficiala de Facebook a RATB

f. Pe contul de Twitter al RATB

 

4.         Descrierea premiilor

4.1      Premiile constau in invitatii valabile in luna urmatoare extragerii la reprezentatii/ activitati/ evenimente culturale ale IPCIL (spectacole de teatru, circ intrare la muzee etc). Castigatorii sunt obligati sa contacteze institutia emitenta pentru a confirma prezenta la reprezentatie, inainte de evenimentul cultural, conform uzantelor respectivei institutii. In caz contrar, RATB nu isi asuma nicio responsabilitate fata de eventualele neplaceri legate de accesul la reprezentatiile/ evenimentele respective.

4.2      Premiul pentru fiecare castigator desemnat va consta intr-o invitatie pentru doua persoane la spectacole/ evenimente culturale. Invitatiile sunt transmisibile.

4.3      Premiile se vor acorda prin inmanarea documentelor de acces la spectacolele/ activitatile/ evenimentele IPCIL de catre personalul Biroului Relatii Publice de la Sediul RATB din Bd. Dinicu Golescu nr.1, sector 1, Bucuresti, cu program de  luni pana vineri, intre orele 8.00 - 15.00,  telefon: 021/3074446.

 

5.         Acordarea premiilor. Tragerea la sorti

5.1      Tragerea la sorti va avea loc la sediul RATB din Bd. Dinicu Golescu nr.1, Sector 1, Bucuresti, in prezenta unei Comisii de Validare formate din 5 reprezentanti ai organizatorilor.

 

5.2 Comunicarea castigatorilor

a. Comunicarea numelor persoanelor castigatoare se face prin postarea pe site-ul RATB - www.ratb.ro, a listei de castigatori.

b. RATB va putea publica in mediile de care dispune numele si prenumele castigatorilor, pe baza acordului acestora manifestat in mod expres la momentul completarii formularului de inscriere.

5.3      Se considera ca toti castigatorii au acceptat premiul prin prezentarea la sediul RATB din Bd. Dinicu Golescu nr.1, Sector 1, Bucuresti si semnarea pentru primirea invitatiilor IPCIL.

5.4      Pentru a intra in posesia premiilor, fiecare castigator trebuie sa faca dovada identitatii prin prezentarea unui document de identitate (certificat de nastere, carte identitate, pasaport), precum si a cardului de transport mentionat la punctul 2.1.

5.5      In vederea primirii invitatiilor, persoanele castigatoare, detinatorii cardurilor cu seriile afisate pe site-ul RATB se vor prezenta, pana in ultima zi lucratoare a lunii in care a avut loc extragerea, la sediul RATB din Bd. Dinicu Golescu nr.1, Sector 1, Bucuresti, de luni pana vineri intre orele 08.00 – 15.00.

5.6      Persoanele desemnate castigatoare se considera ca refuza primirea invitatiilor prin simpla neprezentare la sediul RATB mentionat la punctul 5.5 pentru ridicarea acestora.

5.7      Tragerea la sorti se efectueaza cu respectarea prevederilor legale aplicabile.

 

6.         Taxe si impozite aferente

Premiile constand in invitatii la spectacole de teatru, de circ sau bilete de acces la muzee, cu valoare 0 lei (zero lei), sunt neimpozabile.

 

7.         Litigii

7.1      Eventualele neintelegeri aparute intre organizator si participantii la sondajul de opinie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane.

7.2      Legea aplicabila este legea romana.

7.3      Eventualele propuneri, sugestii sau reclamatii legate de derularea extragerilor, inmanarea invitatiilor sau comunicarea castigatorilor se vor putea trimite pe adresa de e-mail concurs@ratb.ro.

 

8.         Intreruperea sau incetarea derularii proiectului

8.1      Proiectul va putea fi intrerupt inainte de termen doar in caz de forta majora sau printr-o decizie a organizatorului determinata de imposibilitatea de a o continua din motive independente de vointa sa. In situatia aparitiei vreunuia din aceste cazuri, Organizatorul RATB va anunta participantii pe site-ul RATB www.ratb.ro cu cel putin 2 zile lucratoare inainte de intrarea in vigoare a noilor modificari.

8.2      Situatiilor avute in vedere la pct. 8.1 le sunt asimilate si actele de putere publica ale unei instante competente sau ale altei autoritati publice competente.

8.3      In situatiile avute in vedere la pct. 8.1 si pct. 8.2 Organizatorul RATB nu mai are nicio obligatie catre participanti cu privire la returnarea vreunei sume banesti cu titlu de despagubire sau alte asemenea.

 

9.         Diverse

Prin participarea la acest proiect, participantii sunt de acord si accepta neconditionat si in mod irevocabil prevederile prezentului Regulament. În cazul in care Organizatorul RATB constata neindeplinirea si/ sau nerespectarea conditiilor stipulate de Regulament, acesta isi rezerva dreptul de a suspenda oricând drepturile si beneficiile ce revin câstigatorului, fara alte despagubiri sau plati.

 

10.      Prelucrarea datelor personale

10.1      Tuturor participantilor la proiectul prezent le sunt garantate drepturile in conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de interventie asupra datelor (art.14), dreptul de opozitie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17) si dreptul de a se adresa justitiei (art.18).

10.2      Fiecare participant isi manifesta acordul cu privire la folosirea datelor sale personale de catre Organizator in scopul efectuarii tragerii la sorti si afisarii numelui si prenumelui in mediile de anuntare a castigatorilor in cazul castigarii premiului, confirmandu-si acordul prin bifarea campului special alocat pe pagina de inscriere.

10.3      RATB prelucreaza date cu caracter personal in conformitate cu Legea 677/2001, in calitate de operator date personale, sub notificarea 923  transmisa la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei campanii nu vor fi dezvaluite catre terti, cu exceptia cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia penala in vigoare.

 

11.      Alte prevederi ale regulamentului oficial

11.1      Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament.

11.2      Orice modificare survenita pe perioada desfasurarii proiectului va intra in vigoare numai dupa afisarea pe site-ul oficial al RATB www.ratb.ro si publicarea acesteia prin canalele de informare publica ale RATB mentionate la punctul 3.5 al prezentului Regulament.